onsdag 11 mars 2009

Sthlm´s Heml 19. -20%

Lustigt, jag och Hanna trodde att man per automatik blir lite mer kultiverad bara av att beträda Stockholms gator och torg.
Och vi hade faktiskt rätt. :)
Rallybrudar var ju högkultur!

Inga kommentarer: